En de winnaar is… ben jij ook zo benieuwd naar de resultaten van Meer mais met minder mest??

Datum: 24-01-2024
Locatie: ElslooFriesland

Op de Friese maisvelden voerde Marcel Betten dit jaar een proef uit met verschillende bemestingstechnieken en -doseringen. De maisopbrengst is zorgvuldig gewogen en geanalyseerd. De resultaten van de demo Meer mais met minder mest heeft Marcel zelf ook verbaasd: ‘Het werkt beter om in plaats van één keer mais later in het seizoen nog een keer te bemesten. Gedeelde bemesting beïnvloedt de mais zichtbaar positief.’

De loonwerker weet inmiddels welke methode het beste resultaat geeft en deelt deze inzichten graag met jou! Nieuwsgierig? Kom dan woensdagavond 24 januari 2024 naar de slotbijeenkomst.

Datum woensdag 24 januari 2024 | 19:30 – 22:00 uur
Locatie Noord 11, 8424 PG Elsloo (Friesland)

Elke techniek zijn eigen emissiefactor

Vóór de zomer zijn achttien stroken mais ingezaaid en bemest met een veertandinjecteur, strokeninjecteur, schijvenegbemester en een zodenbemester. Elke techniek heeft zijn eigen stikstofemissiefactor. Op basis van berekening en bodemanalyses zijn de stroken vervolgens in wisselende hoeveelheid bijbemest: exact op advies, +40 kg N en -40 kg N. Tijdens de oogst is per strook de drogestofopbrengst en de voederwaarde gemeten en dat leverde aanzienlijke verschillen per proefstrook op! Tijdens de slotbijeenkomst verdelen we de prijzen voor de beste resultaten en bespreken we de leerpunten uit de proef. Marcel Betten: ‘Wat ik in ieder geval heb geleerd van deze demo is dat meten cruciaal is. Eerst meten, dan pas kun je goed handelen.’

Mineralen, mest en diergezondheid

Naast de resultaten van de maisproef neemt Boerenveearts Gerrit Hegen je deze avond mee in de kringloop van bodem, plant en koe. Hoe spelen de processen in de pens en de stofwisseling van de koe een rol in de kringloop op het melkveebedrijf? Wat is het belang van een goed werkende bodem voor de diergezondheid?

Aanmelden demo

De slotbijeenkomst van deze maisdemo is op woensdag 24 januari 2024 van 19.30 tot 22.00 uur bij Loonbedrijf De Samenwerking in Elsloo. Aanmelden kan hieronder!

Deze bijeenkomsten zijn een initiatief van Marcel Betten van Loonbedrijf De Samenwerking als een van de deelnemende demobedrijven aan het netwerk DAW demobedrijven van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), het programma Bemest op z’n Best en NUTRI-CHECK NET. De demo wordt mede mogelijk gemaakt door (een financiële bijdrage vanuit) het LTO Noord Innovatiefonds.

 

Aanmelden

Ga jij ook voor de beste maisopbrengst met minder bemesting? Meld je aan voor de resultatenbijeenkomst en leer van de ervaringen van Marcel Betten!

Interesse bijeenkomst Marcel Betten

Ik ben...(Vereist)

Hoe heeft u van deze bijeenkomst gehoord?(Vereist)

Wilt u via e-mail op de hoogte gehouden worden over toekomstige activiteiten van DAW demobedrijven?(Vereist)