5 voordelen volgens Marcel over drijfmest en mais in de rij zaaien in een werkgang

Voor het programma Bemest op z’n Mest voert loonwerker en DAW demodeelnemer Marcel Betten een demo uit met verschillende bemestingstechnieken- en hoeveelheden in mais. Tijdens de demobijeenkomst op 5 oktober deelde hij onder andere de voordelen van drijfmest in de rij en mais zaaien in één werkgang. De voordelen? Marcel deelt hieronder zijn tips.

De voordelen van drijfmest en mais in de rij zaaien in één werkgang:

  1. Mest op de plaats waar deze benodigd is. ;
  2. Efficiëntie en benutting drijfmest in de rij is hoger en dus ook minder uitspoeling;
  3. Drijfmest zorgt voor een vochtige bodem en hierdoor kiemt het zaad sneller;
  4. Als de bodemconditie op orde is, is door de betere benutting van drijfmest in de rij geen extra bemesting nodig;
  5. Uit de veldproeven bij Marcel blijkt dat de gewasopbrengsten door gelijk of zelfs hoger is.

Marcel Betten heeft voor het drijfmestrijenbemesten en maiszaaien in één werkgang een machine tot zijn beschikking waarbij het ook mogelijk is om met taakkaarten te werken. De machine heeft alle voordelen van een driewieler met brede banden en luchtdrukwisselsysteem. De woelpoten maken achter de Vervaet vastgereden grond en rijsporren los. Sectieafsluiting op RTK-GPS van zowel de mest als de mais, waardoor het mogelijk is automatisch de drijfmestgift aan te passen aan de werkbreedte secties. Het is ook mogelijk te zaaien met taakkaarten.

Meer mais met minder mest demodag

De demodag op 5 oktober was een initiatief van Marcel Betten van Loonbedrijf De Samenwerking als een van de deelnemende demobedrijven aan het netwerk DAW demobedrijven van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), het programma Bemest op z’n Best en NUTRI-CHECK NET. De demo wordt mede mogelijk gemaakt door (een financiële bijdrage vanuit) het LTO Noord Innovatiefonds.

Heb je deze demodag gemist, maar wil je wel meer weten over de werkwijze van Marcel Betten? Als DAW demobedrijf houdt hij regelmatig bijeenkomsten. Houd de activiteitenpagina in de gaten of laat je interesse blijken door je aan te melden via zijn pagina. 

 

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen

Meer weten over onze deelnemers of zelf DAW demobedrijf worden?

Neem contact op