Datum: 15-11-2023
Locatie: Oosterseveldweg 45, Oosterstreek

Zoveel mogelijk ruwvoer winnen en de koeien zo lang mogelijk laten weiden is voor biologische veehouder Nimda Schelhaas belangrijk. Nimda boert op droge zandgrond. Daarom heeft hij enkele watermaatregelen genomen: hij houdt water vast door o.a. het verondiepen van de sloten. Zo zakt het grondwater niet te ver weg. Met kruidenrijk grasland, dat diep wortelt, probeert hij ook zijn percelen minder droogtegevoelig te maken. Nimda gebruikt een graslandkalender. Hierin registreert hij de bemesting en het gebruik van zijn percelen. Hoe en met welke resultaten? Dat hoor je woensdag 15 november. Meld je direct aan hier.

 Veehouder Nimda Schelhaas wil meer inzicht in de precieze effecten van de maatregelen die hij neemt voor een efficiëntere ruwvoederwinning.  Daarom werkt hij met een graslandgebruikskalender. Hij vertelt hierover en Greet Ruitenberg laat zien wat je nog meer kan wanneer je gebruik maakt van de digitale graslandgebruikskalender (DGGK). In de DGGK staat alle informatie m.b.t. de ruwvoerderwinning, dus van bodem-, kuil- en mestmonsters, de bemesting en gegevens van de opbrengst van percelen. Greet Ruitenberg, mede-ontwikkelaar van de kalender, laat aan de hand van de DGGK zien hoe je al die informatie rondom de ruwvoerwinning in samenhang kunt bekijken.

Programma

13.00 uur  Ontvangst met koffie
13.30 uur   Inleiding door Greet Ruitenberg
13.35 uur   Veldbezoek, beweiding koeien op kruidenrijk grasland van Nimda Schelhaas
14.15 uur    Planning en registratie ruwvoerderwinning m.b.v. de (digitale) graslandkalender
15.00 uur   Einde

Aanmelden en contact

De bijeenkomst op woensdag 15 november is bij melkveehouder Nimda Schelhaas, (Oosterseveldweg 45 8388 MB Oosterstreek (Friesland)) Aanmelden kan hieronder Neem bij vragen contact op met Greet Ruitenberg via greet@mtshof.nl.

 

Aanmelden

Wil je ook meer inzicht in de effecten van je maatregelen? Meld je dan voor deze bijeenkomst op 15 november!

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen

Meer weten over onze deelnemers of zelf DAW demobedrijf worden?

Neem contact op