Waterschapsmedewerker heeft meer inzicht in praktijk na bezoek Pallandt Polder

Een open discussie waarin iedereen vrij zijn standpunten kon vertellen: zowel boeren Remco als Huibert als medewerkers van waterschap Hollandse Delta kijken met een positief gevoel terug op het werkbezoek aan demobedrijf Van Pallandtpolder op Goeree-Overflakkee. ‘Het is een plek van ontmoeting’.

Een grote groep waterschapsmedewerkers van diverse afdelingen bezocht medio mei de Proeftuin van Pallandtpolder. Op deze plek wordt ‘geboerd aan de toekomst’ en dat merk je, blikt Dirk Timmers van waterschap Hollandse Delta terug. Op de proeftuin wordt gewerkt aan het sluiten van de kringloop door afvalstromen van de akkerbouw te benutten op het melkveebedrijf en geproduceerde mest van het vee in te zetten als voedingsstof voor de akkerbouwproducten. Niet verwonderlijk dat stikstof een belangrijk gespreksonderwerp was tijdens het bezoek.

Wat houdt de duurzame toekomst in?

Het waterschap Hollandse Delta is enthousiast over de proeftuin die onderdeel is van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer netwerk van demobedrijven. ‘Een demobedrijf probeert slimme en praktische oplossingen uit voor meer grip op bodem en water. Dit zijn toekomstgerichte bedrijven die net zoals het waterschap willen werken aan een schone sloot in een duurzame toekomst.’ Het demobedrijf in Middelharnis is wat Timmers betreft een plek waar ondernemers en overheid, maar ook inwoners en onderwijs elkaar kunnen ontmoeten en vrij kunnen spreken over wat die duurzame toekomst inhoudt. ‘We hebben een leuke open discussies gehad waarin iedereen vrij zijn of haar standpunten kon vertellen.’

Uitdagingen in waterbeheer

Een ander belangrijk gespreksonderwerp tijdens het bezoek was waterbeheer. De Van Pallandtpolder op Goeree-Overflakkee is een belangrijk landbouwgebied met specifieke waterbeheer-uitdagingen.  Het verminderen van emissie, herstel van biodiversiteit en reductie van gewasbeschermingsmiddelen heeft de aandacht van waterschap Hollandse Delta. Van Pallandtpolder neemt verschillende maatregelen op de biodiversiteit te verbeteren, zoals bloemrijke grasranden, niet te klepelen, maar te maaien en strokenteelt om meer gewasovergangen te creëren. ‘Een bezoek als deze levert onze medewerkers meer inzicht op in welke oplossingen er in de praktijk zijn en wat dit voor de ondernemer betekent.’

Ook naar de Van Pallandtpolder?

Wil je ook in gesprek met ondernemers Remco en Huibert? Meer te weten komen over het sluiten van kringloop op een akkerbouw- en melkveebedrijf en het stimuleren van biodiversiteit? Op deze pagina vind je alle informatie over de Proeftuin van Pallandtpolder en de mogelijkheden voor een excursie.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen

Meer weten over onze deelnemers of zelf DAW demobedrijf worden?

Neem contact op