‘Van waardering kan ik de koeien niet voeren ‘

Wat levert natuurinclusief ondernemen op in de praktijk? Melkveehouder Edwin Sengers liet voor Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland door een adviseur uitrekenen wat natuurinclusieve landbouw kost én wat het daadwerkelijk oplevert voor hem. Nieuwsgierig? Kom naar de bijeenkomst op woensdag 25 oktober. 

Edwin Sengers: ‘Ik onderneem natuurinclusief en neem daarvoor bepaalde maatregelen omdat ik denk dat het toegevoegde waarde heeft voor de maatschappij en voor mijzelf als ondernemer. Tegelijkertijd wil ik graag delen en zichtbaar maken dat er ook een prijskaartje aanhangt’. Tijdens de bijeenkomst gaat Edwin samen met onder andere adviseur Adriaan Dubbeldam (DLV Advies) in op de vraag wat voor meerwaarde natuurinclusief ondernemen heeft voor natuur en landbouw. ‘En kent het bedrijfseconomische voordelen’?

Prijskaartje natuurinclusieve landbouw

‘Duurzaamheid moet veel meer een verdienmodel zijn’, vindt Edwin. De melkveehouder die ook een horecabedrijf heeft is bezig met biodiversiteit. Bloemrijke brede akkerranden bijvoorbeeld maar hij maakt op zijn land ook ruimte voor de aanplant van bomen en struiken, zogeheten agroforestry. Een andere maatregel is koolstof vastleggen door blijvend grasland.  ‘Ik geniet daar zelf van en krijg er ook waardering voor van mijn omgeving. Maar van waardering kan ik de koeien niet voeren.’ Voor landschapsbeheer zoals hier boven geschetst krijgt Edwin Sengers een onkostenvergoeding. ‘Als ik op de akkerranden aardappelen had geteeld, had ik meer verdiend.’

Sengers gelooft dat wanneer natuurinclusief ondernemen een verdienmodel wordt, er veel meer agrarische ondernemers duurzame maatregelen nemen. ‘Hier ligt een taak voor overheid, maar ook voor zuivelbedrijven en andere organisaties. Een mooi landschap is niet kosteloos. En het gesprek daarover wil ik op gang brengen.’

Bijeenkomst 25 oktober

Ben je nieuwsgierig naar de kosten en baten van natuurinclusief ondernemen? Weten wat het Edwin oplevert, maar ook wat het hem kost? Kom dan naar de bijeenkomst op woensdag 25 oktober in Wijchen die Edwin Sengers houdt in samenwerking met Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland. Meld je hier aan! 

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen

Meer weten over onze deelnemers of zelf DAW demobedrijf worden?

Neem contact op