Strokenteelt op Proeftuin van Pallandtpolder bevalt de akkervogel

Proeftuin Van Pallandtpolder past strokenteelt met gewasstroken van 12 tot 39 meter breed toe. De boeren Martijn, Huibert en Remco van Proeftuin van Pallandtpolder op Goeree-Overflakkee willen hiermee een bijdrage leveren aan biodiversiteitsherstel. In strokenteelt worden verschillende gewassen op korte afstand van elkaar geteeld, waardoor ze allemaal binnen het bereik van een akkervogel vallen. En dat zou de akkervogelpopulaties gelegenheid geven tot herstellen, denken ook de boeren van proeftuin van Pallandtpolder.

Iets meer broedvogels op strokenteeltveld

Rik Waenink van WUR deed onderzoek naar de meerwaarde van strokenteelt voor akkerbouwers en vertelde daar onlangs over tijdens een bijeenkomst op het bedrijf. Uit Waeninks onderzoek blijkt onder andere dat strokenteelt een licht positief effect laat zien op het aantal broedvogels ten opzichte van volveldse teelt. Er zijn wel grote verschillen tussen strokenteelten en vogelsoorten. Hier wordt verder onderzoek naar gedaan op Proeftuin van Pallandtpolder.

Veldboon is favoriet

Als het gaat om voedsel verzamelen, is de veldboon het favoriete gewas van de gele kwikstaart – de meest voorkomende akkervogel. Gele kwikstaarten halen ook veel voedsel uit de wegbermen en slootkanten. Bermbeheer dat goed is voor insecten, is daarmee ook goed voor deze vogels. Na de presentatie nam gastheer van Proeftuin van Pallandtpolder, Martijn Groenendijk, aanwezigen mee naar buiten. Daar werd meer de praktische kant van strokenteelt belicht.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen

Meer weten over onze deelnemers of zelf DAW demobedrijf worden?

Neem contact op