Resultaten van mechanische vernietiging groenbemesters besproken

Planten beschermen

Groenbemesters dragen bij aan bodemkwaliteit en klimaatweerbaarheid. De planten beschermen de bouwvoor tegen wind, regen en uitdroging. De levende wortels nemen mineralen op uit de bouwvoor en voeden het bodemleven. De keuzes rondom groenbemesters, zoals de manier en het tijdstip van vernietigen hebben invloed op de vertering en daarmee op het vrijkomen van de opgenomen mineralen voor de volgteelt.

Melkveehouder, akkerbouwer en loonwerker Albert-Jan Knijp van Nieuw Altinge verzorgde tijdens de bijeenkomst een presentatie waarin hij zijn ervaringen met groenbemesters deelde. Hij gaf ook aan tegen welke vragen hij aanloopt als het om de mechanische vernietiging van groenbemesters gaat. Het belang van groenbemesters wordt in kaart gebracht door leerlingen van MBO Terra Groningen. Zij gaan in het kader van Regioleren met interviews informatie verzamelen. De resultaten van die interviews worden later in het seizoen meegenomen in een velddemo op Nieuw Altinge.

Stikstofnalevering

Na de presentatie van Albert-Jan was het woord aan Christoffel den Herder van adviesbureau Ceres Horti Advice. Christoffel behandelde diverse aandachtspunten rondom de mechanische bewerking van groenbemesters, bijvoorbeeld als het gaat om de opties die er zijn om te sturen op de stikstofnalevering van groenbemesters. Aan de hand van beeldmateriaal werden de resultaten uit verschillende demo’s met mechanische bewerking van groenbemesters besproken.

De bijeenkomst werd afgesloten met een show van diverse machines voor het mechanisch bewerken van groenbemesters. Deze stonden opgesteld op het erf van Nieuw Altinge. De werking van de machines werd uitgebreid toegelicht door Christoffel en door de machineleveranciers.

Kennismiddagen in januari, kom je ook?

Op 11 en 16 januari 2024 houdt Nieuw-Altinge twee kennismiddagen over de bodem in relatie tot gewasrotatie. Arjan Mager (agronomist) geeft uitleg over hoe boeren op zandgrond de stikstof die vrijkomt uit mineralisatie beter kunnen benutten gedurende het teeltseizoen. Daarbij zal hij voorbeelden geven van rotaties met diverse gewassen als aardappelen, bieten, mais, gras en groenbemesters. Informatie over aanmelding voor de kennismiddagen volgt. Houd de website in de gaten, binnenkort kun je je aanmelden!