Reinder zet emissiereductie op de kaart: ‘Investeren in iets wat niet direct geld oplevert’

“We moeten in onze sector nu aan de slag met emissiereductie van gewasbeschermingsmiddelen. Anders krijgen we daar in de toekomst last van”, meent Reinder Hogenhout (25 jaar), akkerbouwer uit het Friese Kimswerd en deelnemer aan ons netwerk. Hij investeerde in een spoelplaats, waarmee hij emissie via het erf voorkomt.

Nu actie ondernemen

Aandacht voor emissiereductie is een goede zaak, vindt Reinder. “Iedereen weet wel dat het moet, maar toch merk ik dat het onderwerp onvoldoende leeft. Ik snap dat het lastig is. We moeten investeren in iets wat niet direct geld oplevert. Maar het gehalte van enkele actieve stoffen in het oppervlaktewater is te hoog. Dat doen we zelf. Als we nu niets ondernemen, zijn er in de toekomst nog minder middelen beschikbaar dan nu al het geval is. Daar krijgen we last van. Daarom moeten we in actie komen.”

Altijd in voor innovaties

Reinder, die samen met zijn ouders een akkerbouwbedrijf van 100 hectare heeft, nam zelf al een aantal maatregelen. De investering in een spoelplaats in juni 2022 springt het meest in het oog. “Wij zijn altijd in voor innovaties, ook omdat we naast ons akkerbouwbedrijf een handelsbedrijf in meststoffen, zaaizaad en gewasbeschermingsmiddelen hebben. Daarom willen we het goede voorbeeld geven. De spoelplaats kostte zo’n 40.000 euro, maar voor een deel kregen we subsidie van de provincie.”

Afbraak door biologische processen

De jonge akkerbouwer legt uit hoe dit erfafspoeling voorkomt. “Ik reinig mijn trekker en spuit op een betonplaat, waaronder een put zit die het vervuilde water opvangt. Via de put druppelt het water in een aantal bakken, die grond met organisch materiaal bevatten. Door de lichtplaten erboven verdampt het water in snel tempo. Biologische processen in de grond breken de resten van de gewasbeschermingsmiddelen af. Het werkt prima.”

Zoveel mogelijk bespuitingen uitsparen

Ook op andere manieren zorgt de Friese akkerbouwer dat hij emissie reduceert. “Ik zet zoveel mogelijk groene of minder milieubelastende middelen in. Bovendien maak ik gebruik van mechanische onkruidbestrijding, zoals wiedeggen in tarwe en schoffelen/aanaarden in wortelen. Elke bespuiting die ik uitspaar, is meegenomen. Er is best veel mogelijk, maar het vraagt om een andere manier van denken. Emissiereductie is bovendien een continu proces.”

DAW demobedrijf

Wil jij meer weten over het akkerbouwbedrijf van Reinder Hogenhout en de maatregelen die hij neemt tegen erfafspoeling en andere emissies? Breng dan een bezoek aan dit DAW demobedrijf. Op de bedrijfspagina vind je meer informatie over akkerbouwbedrijf Hogenhout in Kimswerd.  Houd de activiteitenpagina in de gaten om op de hoogte blijven van hun laatste activiteiten.

Dit artikel is tot stand gekomen door het NAJK en LTO.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen

Meer weten over onze deelnemers of zelf DAW demobedrijf worden?

Neem contact op