LTO ziet bij demobedrijf Geert Stevens het effect van de boerenstuw

Demoboer Geert Stevens ontvangt begin juli LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins en andere bestuurlijke genodigden om ze bij te praten over zijn bodem- en waterbeheer. “Om de kwantiteit en kwaliteit van bodem en water naar de toekomst te blijven garanderen, moet je niet afwachten, maar nu al actie ondernemen. Daarom doe ik mee aan het DAW. Ik verdien gewoon geld met mijn bodem!”

Boerenstuw stelt droogte twee weken uit

Geert nam de geïnteresseerden mee het veld in om de genomen maatregelen te bekijken, zoals de aangebrachte stuw en de monitoring van het waterpeil. “Met een verhoging van het waterpeil met 20 centimeter – dankzij de stuw – probeer ik zo’n 200 kilogram droge stof per hectare te behalen. Daar werk ik naar toe. Tegelijk kan ik met de stuw de droogte met twee weken uitstellen.”

Hoe kruidenrijk grasland managen?

Tegelijk probeert Geert zijn bodemkwaliteit te verbeteren met meer gebruik van kruidenrijk grasland, zowel op de acht meter brede bufferstroken als op de percelen zelf. De melkveehouder kent het belang voor de biodiversiteit en bodemkwaliteit, maar ziet meer kansen in een andere benadering van de voorwaarden: “Volgens mij bereik je meer met laagdrempeliger deelnamevoorwaarden. Dan zijn boeren sneller bereid om mee te doen. Dat geldt ook voor de vele kruiden, zoals weegbree en klavers: met minder soorten kan ik beter managen, tot welke verbetering het leidt.”

Geert Stevens is naast deelnemer aan het netwerk Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) demobedrijven, ook Koeien&Kansen-boer en doet mee met Netwerk Praktijkbedrijven. Mede door zijn deelname aan het DAW netwerk kon hij een monitoringssysteem opzetten om grip te krijgen op waterbeheer op zijn bedrijf. Lees verder over zijn aanpak en maatregelen op deze pagina.

Lees meer over het werkbezoek op de website van LTO Noord.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen

Meer weten over onze deelnemers of zelf DAW demobedrijf worden?

Neem contact op