Hoe data deze melkveehouders helpt bij een efficiëntere ruwvoerwinning

Melkveehouders Tjerk Hof en Greet Ruitenberg uit het Friese Oldeberkoop waren als testbedrijf betrokken bij de ontwikkeling van de digitale graslandkalender.

De deelnemers aan het DAW netwerk demobedrijven hebben altijd de meerwaarde gezien van de graslandkalender. Ze gebruiken die al sinds 1988, toen nog op papier. Hof: ‘Je weet echt wanneer je wat gedaan en welke keuzes je in het afgelopen seizoen hebt gemaakt. Op basis daarvan kun je de juiste keuzes voor het nieuwe seizoen maken.’ Lees meer over de werkwijze van de Friese melkveehouders in Nieuwe Oogst.

Hou me op de hoogte van ontwikkelingen en/of bijeenkomsten