Conclusies uit de kalender bevestigen Tjerk en Greet in hun keuze voor kruidenrijk: ‘Grip door data’

Melkveehouders Tjerk Hof en Greet Ruitenberg willen hun graslandmanagement niet alleen op boerenverstand doen. Ze willen het ook kunnen onderbouwen met cijfers. ‘Dan pas heb je grip op gras’. Met de digitale graslandgebruikskalender, mede door hen ontwikkeld, hebben ze in één overzicht alle informatie over bodem, – kuil- en mestmonsters, bemesting en opbrengst van hun percelen.

Als testbedrijf stonden Greet en Tjerk aan de wieg van de digitale graslandgebruikskalender (DGGK). Maar ze hielden altijd al een papieren graslandgebruikskalender bij. Het is voor de Friese melkveehouders belangrijk dat alle informatie van het bedrijf in één systeem in samenhang bekeken kan worden. ‘We wilden een tool waarmee we voor- en achteruit kunnen kijken en waarmee we jaren met elkaar te kunnen vergelijken.’

Effect verandering in cijfers zien

Doel van het systeem? Grip krijgen. Greet: ‘Inzicht in je eigen handelen. De opgaven voor de agrarische sector vragen om veranderingen. Wij proberen bijvoorbeeld sinds vorig jaar kruidenrijk grasland uit. Ik wil dan vervolgens weten wat het effect is van zo’n maatregel op ons bedrijf. Hoeveel bemesting scheelt het, wat brengt het op, hoeveel beter melken de koeien ervan enzovoort. Via de graslandgebruikskalender kan ik data opslaan over mijn ruwvoerwinning en nagaan waar en waarom het beter kan.’

Onderstaande tabellen, uit de DGGK van Greet en Tjerk, laten zien dat de kruidenrijke percelen het dit jaar goed hebben gedaan qua opbrengst (kg ds/ha). In de eerste grafiek staan de percelen die Greet en Tjerk maaien en stalvoeren. In de tweede grafiek vind je informatie over de percelen die ze maaien en weiden. Zowel in de eerste als tweede grafiek staan de kruidenrijke percelen vooraan (de horizontale as geeft de hoeveelheid N aan die is gegeven). De kruidenrijke percelen hebben alleen drijfmest gehad (50% effectief).

 

Tabel 1: De DS-opbrengst op percelen die inzet worden voor maaien of stalvoeren. De eerste vijf percelen zijn ingezaaid met een kruidenrijk mengsel (donkergrijze balken). Op de horizontale as staat voor ieder perceel de effectieve N-gift (kg/ha).

 

 

Tabel 2: De drogestofopbrengst op percelen die geweid worden. De eerste drie percelen zijn ingezaaid met een kruidenrijk mengsel (donkerblauwe balken). Op de horizontale as staat voor ieder perceel de effectieve N-gift (kg/ha).

 

 

 

De conclusies uit de DGGK bevestigen Tjerk en Greet in hun keuze voor kruidenrijk grasland. ‘In plaats van op gevoel baseren wij onze bedrijfskeuzes op data. Het kruidenrijke grasland heeft zich bewezen dit jaar en daarom overwegen we uitbreiding van het areaal. Ook gaan we opnieuw kijken naar de kunstmestgift op de maaipercelen. De percelen die het ‘ruimst’ bemest zijn hebben een iets hogere opbrengst, de verschillen zijn kleiner dan we gedacht hadden.’

DAW demobedrijven

Wil je meer halen uit je eigen gegevens? Maak kennis met Greet en Tjerk en hun manier van werken op een van hun bijeenkomsten als demobedrijf voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Op deze website lees je meer over hun bedrijf en houden we je als eerste op de hoogte van hun activiteiten.