Theo en Jochem Zweverink

Duurzaam loonwerk

Naam Theo en Jochem Zweverink
Bedrijfsnaam: Loonbedrijf Zweverink
Woonplaats: Hengelo, Gelderland
Werkt aan: Bodembeheer, Gewasbescherming, Mechanisatie
Waterschap: Waterschap Rijn en IJssel
Dieren: geen
Overig GLB-pilot Moderne Kringlooplandbouw met een nieuw gebiedsgericht gemengd bedrijf
Samenwerkingen https://projecten.netwerkplatteland.nl/nl/project/glb-pilot-moderne-kringlooplandbouw-met-een-nieuw-gebiedsgerichte-gemengd-bedrijf
Neem contact op

Het was zoon Jochem die loonwerker Theo Zweverink een andere richting induwde: van een groot loonbedrijf met personeel naar een meer specialistisch bedrijf dat inspeelt op de uitdagingen van deze tijd. Dus werken vader en zoon met Loonbedrijf Zweverink in Hengelo (Gld) aan gewasverzorging met minder chemie, proberen ze nieuwe stikstofbindende teelten als veldbonen en soja uit en denken ze in een GLB-pilot mee over gebiedsgerichte samenwerking tussen akkerbouw en melkvee. Wil jij meer weten over de werkwijze van Zweverink? Bezoek een van hun bijeenkomsten of neem rechtstreeks contact op.

GLB-pilot: Bodembeheer voor betere waterkwaliteit

De GLB-pilot waaraan Theo Zweverink meedoet richt zich op een gevarieerder teeltplan in combinatie met gerichtere bemesting en gewasbescherming. Vader en zoon Zweverink werken hiervoor samen met een melkveehouder uit de buurt. ‘We wonen en werken in grondwaterbeschermingsgebied. Nitraatuitspoeling is hier een uitdaging. Door de voedergewassen goed te roteren krijgen we een gezondere bodem en minder kosten voor voer, gewasbescherming en bemesting.’

Precisielandbouw

Vooruitlopend op de agrarische opgaven als minder gewasbeschermingsmiddelen inzetten, houden Theo en Jochem zich ook al lang bezig met precisielandbouw. Nieuwste machine in de schuur is een camera gestuurde schoffel voor in de mais. Theo verwacht hiermee nog maar een kwart van wat hij nu gebruikt aan gewasbeschermingsmiddelen in te zetten. ‘Dat scheelt ook in de portemonnee.’ Ook hebben Theo en Jochem ervaring met de BijbemestMonitor in aardappelen.

Nieuwe teelten

Een betere bodem door gevarieerde teelt: daar geloven Theo en Jochem in. De loonwerkers uit de Achterhoek deden onder andere ervaring op met veldbonenteelt. Ben jij benieuwd naar hun kennis en wil je meer weten over hun werkwijze? Houd de website in de gaten voor meer informatie over de bijeenkomsten bij loonbedrijf Zweverink of neem direct contact op.

Fotografie door Robin Britstra

Hou me op de hoogte van ontwikkelingen en/of bijeenkomsten