Albert-Jan Knijp en Geertje Enting

'Samenwerken is tweede natuur'

Naam Geertje en Albert Jan Knijp
Bedrijfsnaam: Kringloopbedrijf Nieuw Altinge
Woonplaats: Anderen
Werkt aan: Biodiversiteit, Bodembeheer, Gewasbescherming, Gewassen, Mechanisatie, Watermanagement
Waterschap: Hunze en Aa's
Sector: Akkerbouwer, Loonwerker, Melkveehouder
Grond: Zand
Dieren: 120 melkkoeien
Overig Natura 2000, droogte, zand, ecoploeg
Neem contact op

Bouwen aan een natuurinclusief bedrijf

Albert Jan en Geertje Knijp van kringloopbedrijf Nieuw Altinge in Anderen (Drenthe) leiden een melkvee, akkerbouw- en loonbedrijf dat omringd is door Natura2000 gebied. Het gemengde bedrijf in combinatie met de grondsoort en omgeving waarop het stel boert, maakt de overstap naar een meer natuurinclusief en/of regeneratief bedrijf logisch vinden ze. De natuur voor je laten werken en meer gebruik maken van wat de omgeving biedt. Welke stappen nemen Albert Jan en Geertje voor een kringloopbedrijf?

De natuur voor je laten werken

Gunstige samenwerkingen

Dat de bodem het belangrijkste kapitaal is voor een boer, geldt ook voor Albert Jan en Geertje. Ze werken daarom aan een sterke bodem met een groot vochtvasthoudend vermogen. Met hun eigen Ovlac Ecoploeg met Morenokopeg zien ze positieve veranderingen in de bodem doordat je minder diep roert in het bodemleven. Albert Jan en Geertje passen niet standaard glyfosaat toe vanwege de negatieve effecten op biodiversiteit en de maatschappelijke discussie. Een kringloopbedrijf betekent samenwerken vinden Albert Jan en Geertje: van natuurorganisaties ontvangen ze bijvoorbeeld natuurmaaisel dat goed is voor het OS-gehalte in de bodem.

Ruime gewasrotatie: geen voordeel qua arbeid, wel voor de omgeving

Eiwit van eigen land is invulling geven aan een maatschappelijke vraag, zeggen Albert Jan en Geertje. Het past ook bij de gedachte van een kringloopbedrijf om eigen (kracht)voer voor hun koeien te telen. Doordat Albert Jan vanwege zijn akker- en loonbedrijf een ruime mechanisatiegraad heeft kan hij zelf al het werk doen. “Qua kosten en arbeid zien wij nog geen grote voordelen, maar wél voor de omgeving”. Eiwit van eigen land betekent voor Albert Jan een ruime gewasrotatie met diverse eiwit- en zetmeelgewassen en kruidenrijk grasland met vlinderbloemigen en kruiden. Hij ziet dat dat positief is voor de bodem: een betere beworteling, hoger organische stofgehalte en een rijker bodemleven. “De bodem is het begin van alle biodiversiteit. Ben je goed voor je bodem, dan ben je lief voor het bodemleven en alle andere vormen van biodiversiteit in en om je bedrijf.’

Nieuwe teelten, wat doe jij?

Albert Jan probeert graag nieuwe teelten uit en gaat hierover graag in gesprek met jou. Hij deelt graag zijn kennis en ervaring met mengteelten tarwe-veldboon en gerst-erwten, zonnebloemen, stokbonen in mais, koolzaadteelt, soja en veldbonen. In welke teelt heb  jij interesse?

Hou me op de hoogte van ontwikkelingen en/of bijeenkomsten