Klaas Schenk

Boer als watermanager

Boer als watermanager

Naam Klaas Schenk
Bedrijfsnaam: Hoeve Lotmeer
Woonplaats: Anna Paulowna
Werkt aan: Watermanagement
Waterschap: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Sector: Akkerbouwer
Grond: Klei, Zand
Dieren: geen
Overig Druppelirrigatie, bodemvruchtbaarheid, verzilting, energieopwekking, sensoren
Samenwerkingen Zoetwaterboeren, Nationale Proeftuin Precisie Landbouw (NPPL)
Neem contact op

Met minder hectare meer grip op water

Akkerbouwer Klaas Schenk ging van 80 hectare naar 28 hectare grond op zijn akkerbouwbedrijf Hoeve Lotmeer in Anna Paulowna. Met minder hectare heeft hij meer grip op de bedrijfsvoering en dan met name grip op voldoende zoet water voor zijn planten. Verzilting en droogte zijn een uitdaging voor zijn bedrijf: hoe houdt hij voldoende goed zoet water vast voor zijn gewassen? Daarvoor neemt de akkerbouwer meerdere maatregelen: Klaas Schenk wil continue waterbeschikbaarheid om hoogwaardig aardappel pootgoed en zaaigoed graan te telen.

Als watermanager buffert en hergebruikt hij (regen)water om in te zetten tijdens droge perioden. Hij heeft een 1000 kuub groot waterreservoir. Het ondergrondse drainagesysteem op het bedrijf is aan elkaar gekoppeld om het grondwaterpeil te regelen en drainagewater wordt niet afgevoerd maar opgeslagen in een ondergrondse zoetwaterbel. Hij vindt het belangrijk om andere boeren te laten delen in de kennis die hij opdoet. Zijn bedrijf is onderzoeksbedrijf en expertisecentrum voor het project Zoetwaterboeren, Klaas Schenk is aangesloten bij NPPL en is DAW-demonstratiebedrijf. ‘Ik wil collega-boeren inspireren bij keuzes in hun waterhuishouding. Ik kan op meerdere grondsoorten systemen uittesten en verder ontwikkelen.’

'Inspireren bij keuzes waterhuishouding'

Boer als watermanager

Het akkerbouwbedrijf van Klaas Schenk is onderzoeksbedrijf en expertisecentrum voor Zoetwaterboeren. Binnen dit project is Schenk watermanager op zijn akkerbouwbedrijf en bereid hij zich voor op extreme weersomstandigheden als te droog en te nat. Op het bedrijf van Klaas Schenk zijn verschillende oplossingen en mogelijkheden te zien, zoals ondergrondse drainagesysteem, druppelirrigatie en inzet van een waterbassin.

Samenwerken maakt sterker

Klaas Schenk gelooft in samenwerking: Binnen Zoetwaterboeren werken o.a. Deltares, Wageningen University en Research, Vertify, LTO Noord, Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier en provincie Noord-Holland. Meer informatie vind je op deze website. Klaas Schenk is ook aangesloten bij NPPL.

Wat is verzilting? Akkerbouwer Klaas Schenk licht zijn kant van het verhaal toe: Bollenacademie_Verzilting_totaal

Hou me op de hoogte van ontwikkelingen en/of bijeenkomsten