Maisdemo: meer mais met minder mest

Datum: 04-07-2023
Locatie: Kloosterweg 9, Elsloo (Friesland)

De vraag naar voedsel en diervoeders neemt toe, terwijl de ruimte voor bemesting afneemt. Door mesttoedieningstechniek te optimaliseren is er winst te behalen op klimaatopgave, bodemverbetering, verbetering waterkwaliteit én het verdienmodel van de teler. Deelnemer Marcel Betten houdt in samenwerking met Bemest op z’n Best een demodag waarbij we gezamenlijk  het effect van verschillende bemestingstechnieken op maisgroei, bodemstructuur en -vruchtbaarheid bekijken. Kom jij ook? Aanmelden kan onderaan deze pagina.

Datum: 4 juli 2023
Tijd ronde 1: van 13.00 tot 15.00 uur
Tijd ronde 2: van 15.30 tot 17.00 uur
Tijd ronde 3: van 19.00 tot 20.30 uur
Locatie:
 Kloosterweg, Elsloo (Friesland)

We bekijken en bespreken:

  • Principes en mogelijkheden van efficiënte, emissiearme bemesting en verbetering ruwvoerproductie.
  • Live demo van bijbemesting en onderzaai.
  • Zijn er verschillen in maisontwikkeling door toepassing van een andere bemestingstechniek?
  • Wat is de meerwaarde voor de teler van precisiebemesting en emissiearm uitrijden van drijfmest en bewerkte mestproducten? Dat geldt zowel voor de hoofdgrondbewerking als tussen de grondbewerking en zaaibedbereiding.
  • Welke adviessystemen helpen de teler om de juiste bemesting in relatie tot de plantbehoefte te bepalen en te monitoren?
  • Demo en uitleg van verschillende maisrassen.

Wat is het effect op gewasopbrengst?

Eind mei zijn demostroken aangelegd met verschillende bemestingstechnieken en mestdoseringen. Tijdens deze demodag op 4 juli kijken we naar het effect op de maisontwikkelingen en mestbenutting en de tussentijdse metingen. Er zijn meerdere maisrassen te zien en twee soorten onderzaai. Tevens is er een live demonstratie van verschillende machines en methodes voor emissiearme bemesting. Er zijn drie (identieke) rondes: van 13.00 tot 15.00 uur, van 15.30 tot 17.00 uur of van 19.00 tot 20.30 uur Op het aanmeldformulier hieronder kun je aangeven welk tijdstip je kiest.

Initiatiefnemers
Deze demodag is een initiatief van Loonbedrijf De Samenwerking als een van de deelnemende demobedrijven aan het netwerk DAW demobedrijven van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en het programma Bemest op z’n Best. Binnen het DAW zoeken deelnemende melkveehouders, akkerbouwers en tuinders naar praktijkoplossingen voor bijvoorbeeld water vasthouden, verbeteren van de ruwvoerwinning en efficiënter inzetten van (kunst)mest en werken aan een toekomstbestendig bedrijf. Het meerjarige programma Bemest op z’n Best richt zich op het halveren van de ammoniakemissie bij de toediening van mest in de landbouw. Enerzijds door innovatieve ideeën op te halen uit de praktijk en samen met de belanghebbenden in de praktijk te toetsen. Anderzijds door kennisdeling en draagvlakvergroting en betere toepassing van huidige bemestingstechnieken.

NUTRI-CHECK NET
Het demo veld is onderdeel van het, door de EU gefinancierde, project NUTRI-CHECK NET. Dit project heeft tot doel bemestingsadviezen te optimaliseren naar plantbehoefte. Door verschillende bemestingsadviessystemen te inventariseren en in de praktijk uit te testen, verbetert de benutting van nutriënten op landbouwbedrijven en groeit de kennisuitwisseling.

Deze demo wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 

Foto door Niels van der Boom

Aanmelden

Ben jij ook nieuwsgierig naar  het effect van verschillende bemestingstechnieken op maisgroei, bodemstructuur en -vruchtbaarheid? Meld je dan aan voor één demorondes aan!

Maisdemo: meer mais met minder mest

Aanmelden voor bijeenkomst bij Marcel Betten
Voor welk tijdstip kies je?