Kennismiddag ‘Grip op je bodem, nutriënten en gewas’

Datum: 16-01-2024
Locatie: Anderen, Drenthe

Hoe kun je de stikstof die vrijkomt uit mineralisatie beter benutten gedurende het teeltseizoen? Wat doen droogte, temperatuur en bemesting met de bodem en hoe reageren planten daarop? Op het melkvee-, loonwerk- en akkerbouwbedrijf van Albert Jan en Geertje in Anderen wordt op 11 januari (alleen voor agrariërs) en op 16 januari een ‘ouderwets lesje’ toegepaste bodem- en plantenkunde gegeven.

Tijdens deze kennismiddagen gaat het over de bodem in relatie tot gewasrotatie. Arjan Mager, agronoom en expert op het gebied van bodem en bemesting, geeft uitleg over hoe boeren op zandgrond de stikstof die vrijkomt uit mineralisatie beter kunnen benutten gedurende het teeltseizoen. Hij geeft voorbeelden van rotaties met diverse gewassen, zoals aardappelen, bieten, maïs, gras en groenbemesters.

Programma

13.15 uur            Ontvangst met koffie
13.30 uur           Welkom en inleiding van het onderwerp door Geertje Enting
13.40 uur           Presentatie door agronoom Arjan Mager
15.30 uur           Einde

 

Aanmelden

Albert Jan en Geertje organiseren twee kennismiddagen. Voor de kennismiddag op donderdag 11 januari kunnen alleen agrariërs zich aanmelden, voor de kennismiddag op dinsdag 16 januari kunnen alle geïnteresseerden zich aanmelden. Meld je hieronder aan: