DEZE BIJEENKOMST GAAT NIET DOOR Jij eet toch ook graag van een schoon bord?

Datum: N.t.b.
Locatie: Sangeldijk 10, Holten

Op de droge zandgrond in Overijssel waar Geert boert is efficiënt en effectief weiden een uitdaging. Hij neemt meerdere maatregelen: bewust bemesten zodat de juiste hoeveelheid stikstof op het juiste moment in het gras terecht komt en niet uitspoelt naar het oppervlaktewater. Geert zaait kruidenrijk grasland in omdat zijn koeien er smakelijk van eten en goed van melken. Kruidenrijk grasland is beter bestand tegen droogte. Geert meet wekelijks zijn (weide)percelen met een graslandhoogtemeter om grip te krijgen op de grasgroei. In samenwerking met het waterschap is er een stuw in de sloot geplaatst om water beter vast te houden in de bodem. Met een peilbuis en bodemsensoren krijgt Stevens inzicht in het vochtgehalte en waterkwantiteit in de bodem. Zo beregent hij op tijd en voorkomt een verdroogde grasmat.”

Datum: vrijdag 14 juni
Tijd: 13.00 tot 16.00uur
Locatie: Sangeldijk 10, Holten

Programma

13.00 uur          Ontvangst met koffie
13.15 uur          Inleiding door Geert Stevens
13.35 uur          Presentatie Zwier over optimale inzet van dierlijke mest
14.00 uur          Presentatie Colin Dekker: effecten van de stuw op grasopbrengst
14.30 uur          Bezoek boerenproefvelden met toelichting door Herman Krebbers
16.00 uur          Einde

 

Aanmelden

Meld je hieronder aan voor de bijeenkomst 14 juni bij demoboer Geert Stevens met experts Zwier van der Vegte en Colin Dekker en toelichting op het boerenproefveld met Herman Krebbers.